Drive handel fra båt med et annet fartøy. Kadreier er en båt eller person som driver slik handel; båten kalles også bombåt.