Jonisk, gammelgresk dialekt talt i Jonia på vestkysten av Lilleasia og på de fleste øyene i Egeerhavet, nært beslektet med attisk (se gresk). Ved siden av attisk er jonisk den viktigste litterære dialekten i Hellas før koiné-perioden, brukt regelmessig i epos (med innslag fra andre dialekter, særlig aiolisk), elegi og jambediktning, dessuten i eldre prosa (for eksempel Herodot, Hippokrates).