Koiné, (forkorting for gresk he koine dialektos 'fellesspråket'), administrasjons- og de dannedes talespråk i de hellenistiske rikene, delvis også litteraturspråk (for eksempel Polyb), utviklet på grunnlag av attisk med enkelte joniske innslag. Koiné er også Det nye testamentets språkform. Se gresk.