Jærsiv, ettårig art i sivfamilien. 10–30 cm høy, stengelen er lysegrønn med flate blad. Små blomster i en åpen kvast. Jærsiv vokser på åpne steder i beiter, myr og langs tjern. Den har hovedutbredelse i Vest-Europa, i Norge vokser den noen få steder i Rogaland.