Isotype, forskjellige kjemiske forbindelser med analog sammensetning og krystallstruktur og som fremviser liten innbyrdes fast-løselighet. Natriumklorid, NaCl, og magnesiumoksid, MgO, som begge har koksaltstruktur, er isotype stoffer.