inkubator (innovasjon)

Artikkelstart

Inkubator er en organisasjon som skal gi støtte til virksomheter som forsøker å etablere ny kommersiell aktivitet, gjerne med utgangspunkt i innovasjon.

Inkubatorer disponerer ressurser som kan stilles til disposisjon for entreprenører som forsøker å realisere innovasjoner og å skape ny virksomhet. Eksempler på slike ressurser er kontorfasiliteter og administrative tjenester, hjelp til organisasjonsutvikling og gjennomføring av entreprenørielle satsninger, hjelp til å bygge eksterne nettverk og å finne frem til relevante internasjonale kontakter, og bistand med å søke om finansiell støtte til utviklingsarbeid fra institusjoner som støtter forsknings- og utviklingsarbeid, som Innovasjon Norge og Norges forskningsråd.

Inkubatorer er blitt etablert som resultat av næringspolitisk og innovasjonspolitisk engasjement regionalt (på kommune- og fylkesnivå), og er ofte basert på samarbeid på tvers av privat næringsliv, offentlig tjenesteyting, akademiske institusjoner og politiske myndigheter.

System- og prosessperspektiv

At inkubatorer er betydningsfulle kan begrunnes i et systemperspektiv og i et prosessperspektiv:

Inkubatorer bidrar til å utvikle mer robuste innovasjonssatsninger, fordi disse kan bli mer omfattende og systemorienterte. Det vil si at interessenter innenfor forskning og utvikling kan kobles sammen med de kommersielle aktørene, og at disse samtidig kan settes i forbindelse med myndighetsorganer, som kan ha mulighet til å forme de institusjonelt nedfelte rammene som gjelder på feltet der innovasjonen skjer.

Nye virksomheter er ofte svært sårbare. Sett i et prosessperspektiv er de ikke bare sårbare i den første, spede utviklingsfasen. Mange får økonomiske vanskeligheter og må gi opp i den fasen som ligger mellom den risikokapital-finansierte oppstarten og den senere produksjonsfasen, hvor virksomhetens egne inntekter skal gi grunnlag for videre aktivitet.

Når en inkubator kan tenkes å spille en positiv rolle her, er det fordi frafall i denne fasen ikke behøver å skyldes at en forretningsidé ikke er god nok eller at en innovasjon likevel ikke lar seg realisere slik en hadde trodd. Det kan rett og slett skyldes at kostnadene som følger med oppstart av produksjon og distribusjon i større skala ofte er svært store og ikke mulig å dekke gjennom de utviklingsmidlene som er skaffet i starten.

Ulike typer

Inkubatorer er av mange ulike typer og kan ha navn som næringspark, industripark, innovasjonssenter, med mer.

En spesiell variant av inkubator er blitt etablert i tilknytning til store universitets- og høgskolemiljøer, som svar på krav om at miljøenes aktiviteter skal myntes ut i reell innovasjon og ikke bare i undervisning, forskningspubliseringer og uutnyttede teknologiske konsepter og løsninger.

Litteratur

  • Barr, S. H., Baker, T. E. D., Markham, S. K., & Kingon, A. I. (2009). Bridging the valley of death: Lessons learned from 14 years of commercialization of technology education. Academy of Management Learning & Education, 8 (3), 370-388.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg