Imbibisjon, adsorpsjon av vann til hydrofile ionegrupper på f.eks. proteiner, cellulose m.m. Dette er årsaken til at strukturer som ved og frø sveller ved vanntilførsel. Fordi imbibisjonen er en rent fysisk prosess, foregår den både i levende og dødt materiale. I levende frø er imbibisjon en forutsetning for etterfølgende spiring.