Sitronsommerfugl, sommerfuglart i familien hvitvinger. Den er en av de første dagsommerfuglene som kommer frem om våren. Hannens sitrongule og hunnens grønnhvite vinger måler 5–6 cm mellom spissene. Den grønne, 5 cm lange larven lever på geitved og trollhegg i mai–juni. Arten, som overvintrer som sommerfugl, er vanlig i hele Sør-Norge til og med Nord-Trøndelag.