Gul hvetegallmygg, Contarinia tritici,hvis gule larver lever mange samlet og angriper fruktknuten. Dette fører til at småaksene blir flate og sterile og akset krummer seg.