Husbåt, fartøy med overbygg som skal fungere som bolig og der krav til fremdrift og sjødyktighet kommer etter komfort. Ligger gjerne permanent ved kai. I Øst- og Sørøst-Asia finnes egne bydeler med husbåter. Moderne husbåter som permanent bolig finnes også i Europa, bl.a. i Nederland.