Human økologi, studiet av menneskets forhold til sine omgivelser og av menneskesamfunn som system. Innen biologi studeres mennesket som en art blant andre arter, og man anvender begreper kjent fra zoologi, økologi og systemteori. Når denne type argumenter settes i en evolusjonær sammenheng, kalles det ofte sosiobiologi.