Hopprenn, nordisk skigren, lengdehopping i spesielle hoppbakker med sats på et hopp i enden av tilløpet og landing i et bratt unnarenn; stilen bedømmes også. Bakkenes størrelse betegnes med avstanden fra hoppet til det sted i unnarennet (etter at overgangskurven til sletta har begynt) hvor fallet er 32 grader. For normalbakker skal avstanden være 85–109 m (i OL og VM 100 m), for store bakker over 110 m (i OL og VM minst 125 m) og for skiflygingsbakker over 185 m. Man hopper to tellende omganger (pluss eventuell kvalifiseringsomgang og prøveomgang) hvor poeng for lengde og stil summeres. 5 stildommere gir karakter (maksimum 20) for hvert hopp, laveste og høyeste karakter strykes. Om sommeren benyttes hoppbakker med porselenspor i tilløpet og plastdekke i unnarennet. Se for øvrig skiidrett.