Hjemmedatamaskin, liten datamaskin med relativt lav ytelse og pris, spesielt utviklet for bruk i private hjem, i motsetning til profesjonell bruk i næringslivet. Utgjorde en egen produktgruppe under «hjemmedata-bølgen» midt i 1980-årene, da maskiner som Sinclair ZX Spectrum og Commodore 64 ble solgt i flere millioner eksemplarer. Maskinene hadde en viss styrke på grafikk- og lydsiden som gjorde dem velegnet for kjøring av spillprogrammer (jfr. elektronisk spill), men ut over dette var anvendelsesmulighetene begrensede. Siden begynnelsen av 1990-årene har PCer tatt over hjemmedata-markedet også, oftest med multimediautstyr og Internett-tilknytning.