Hiss, tonen h hevet en halvtone, enharmonisk med c.