H, sjuende trinn i den diatoniske grunnskala fra c, grunntone i H-dur og h-moll; toneart og akkord med h som grunntone (stor og liten bokstav for hhv. dur og moll). Tonen h senket med en halvtone kalles b, hevet med en halvtone hiss (enharmonisk med c).