Hipster, betegnelse fra 1950-årenes amerikanske skjønnlitteratur (bl.a. av romanforfatteren Jack Kerouac) for person som er hip eller hep, dvs. «in», «kul», «med» (i motsetning til square, spissborgerlig, konformistisk, «ute»). Den typiske hipster var apolitisk, og ordet var nærmest synonymt med beatnik (se beat-bevegelsen).