Haukørn, fugleart i haukefamilien. Minner om musvåk, men er betydelig større, har lengre hale og smalere vinger. Oversiden er brun, ofte med en lys flekk på ryggen. Undersiden er hvitaktig med mørke streker. Halen har et bredt, svart bånd i enden. Lever av forholdsvis store byttedyr som harer og større hønsefugler. Hekker spredt i middelhavsområdet, i Nord-Afrika og østover gjennom Asia til Kina. Ikke påtruffet i Norge.