Hasideer, betegnelse på en gruppe pietistiske jøder som omtales i Makkabeerbøkene. I rabbinsk litteratur betegnelse på grupper av jødiske menn i første og andre århundre fvt, som var spesielt nøye med å overholde de religiøse forpliktelsene, halakha, og å utføre gode gjerninger. Enkelte forskere mener hasideerne kan ha vært forløpere for esseerne, andre anser dem for å være forløpere for de senere fariseere.