Høstvasshår, flerårig art i maskeblomstfamilien. Vannplanter med mange tettbladede stengler uten flyterosett. Bladene er linjeformet og ennervede, fruktene er store og runde. Høstvasshår vokser i stille, næringsrikt vann. Arten er fuglespredd og er utbredt i boreal og arktisk sone på den nordlige halvkule, i Norge er den spredt på Østlandet og nordover til indre strøk av Troms og Finnmark.