Gultre, treart i morbærfamilien. Kjerneveden er blekgul og danner med leirjord en gul lakkfarge, fustikk, som tidligere særlig ble brukt til farging av ull. Gultre vokser i tropisk Sør-Amerika.