Grønnvinge, dagsommerfuglart i familien Lycaenidae. Oversiden er brun, undersiden grønn, vingespenn 23–26 mm. Arten er vanlig over hele landet og flyr fra mai til juni både på tørr og fuktig mark, f.eks. skogkanter, lysninger og myrer. Larvene lever fortrinnsvis på blåbær, tyttebær og nærstående arter, men en rekke andre planter kan utnyttes.