Regionalmetamorfose er omdannelse av bergarter i et større geologisk område. Dette skjer ved økt trykk og temperatur, idet bergartsmasser tvinges nedover i jordskorpen ved tektoniske prosesser som overskyvninger og fjellkjededannelse. Se også metamorfose.