Metamorfose er omdannelse av bergarter på grunn av endringer i trykk og temperatur. Bergarter som er dannet gjennom metamorfose kalles metamorfe bergarter.

Metamorfosen kan dels være av mekanisk art ved at mineralkornene i en bergart knuses opp på grunn av trykkpåvirkning (se kataklase), dels av kjemisk art ved at de opprinnelige mineraler reagerer og danner nye mineraler som er stabile ved de endrede trykk- og temperaturforhold. Metamorfe prosesser foregår for øvrig ofte under tilførsel eller fjerning av stoff (se metasomatose).

Metamorfose omfatter ikke forvitringsprosesser eller den normale herdingsprosess hos sedimentbergarter (se diagenese). 

I denne prosessen utsettes bergartene over et stort område for økende trykk og temperatur ved at de blir skjøvet eller foldet dypt ned i jordskorpen. Ved fjellkjedefolding er det vanlig med regionalmetamorfose.

Her blir en bergart varmepåvirket i nærheten av en oppstigende smeltemasse, et magma. Kontaktmetamorfose foregår over mindre områder og et klassisk område i Norge er Oslofeltet.

Omdanning av bergarter som følge av trykk og varmesjokk ved et større meteorittnedfall. Meteorittkrateret ved Gardnos er det beste eksempelet på nedslagsmetamorfose (impaktitt) i Norge, hvor det blant anne er dannet mikrodiamanter.

Vanligvis foregår metamorfoseprosessene under økende trykk- og temperaturforhold. Dette kalles fremadskridende eller progressiv metamorfose. Tilbakeskridende eller retrograd metamorfose (diaftorese) er sjeldnere, da prosessen ofte ikke får tid til å fullføres fordi temperaturen synker for hurtig. Et bergartsmassiv kan også utsettes for flere påfølgende metamorfoser (polymetamorfose). Resultatet av en ny metamorfose ved lavere trykk og temperatur enn den foregående kan være vanskelig å skille fra en ekte retrograd prosess.

Metamorfosegraden varierer med temperatur og trykk. For eksempel kan det av leirskifer dannes en lavmetamorf bergart som fyllitt eller en høymetamorf gneisbergart. Disse tilhører forskjellige metamorfe facies (se mineralfacies). Mange viktige metamorfe bergarter er dannet av tidligere sedimenter, som hornfels, marmor, kvartsitt, fyllitt og glimmerskifer. Andre viktige metamorfe bergarter er for eksempel grønnskifer, amfibolitt, gneis, leptitt, granulitt og eklogitt.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.