Skifer er en finkornet, laminert (skifrig) bergart, som lett kan spaltes i parallelle, forholdsvis tynne skiver. Leirsedimenter vil ved diagenese (herding) danne leirskifere eller alunskifere. Ved metamorfose (trykkpåvirkning og temperaturøkning) vil kornstørrelsen øke, og det oppstår fyllitter og glimmerskifere, eller generelt krystallinske skifere, som inneholder parallell-orienterte flak av kloritt og glimmer. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Skifer

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt