Glassabborer, benfiskfamilie av små, glassklare fisk i ordenen piggfinnefisker. Mange av artene er saltvanns- og brakkvannsfisk fra det sørlige og sørøstlige Asia. Flere arter holdes som akvariefisk, men er vanskelige å oppdrette. Mest populær er den sky indisk glassfisk, Parambassis ranga, som blir 4–7 cm. Den er gul med to svakt synlige tverrbånd, kantet gatt og lyseblå rygg og hale. Hunnen er mørkere enn hannen. Krever tilsetning av salt i vannet og en pH-verdi over 7, temperatur ca. 25 °C.