Geitsvingel, flerårig art i gressfamilien. 10–30 cm høy, med trådsmale blad. Ligner sauesvingel, men toppen er kostformig pga. bladskytende (vivipare) yngleskudd. Geitsvingel vokser på myr, lynghei og rabber i vestlige og midtre deler av fjellet, opp til 2300 moh.