Leiren på Høybuktmoen utenfor Kirkenes er hovedkvarteret til Garnisonen i Sør-Varanger (GSV).
.

Artikkelstart

Garnisonen i Sør-Varanger (GSV) er en operativ avdeling i Hæren som overvåker grensen mellom Norge og Russland (tidligere Sovjetunionen). Avdelingen, som inngår i Finnmark landforsvar (FLF), er samtidig en del av Norges militære forsvar lengst nord. GSV har sitt hovedkvarter på Høybuktmoen, om lag en mil utenfor Kirkenes, i Sør-Varanger kommune.

Faktaboks

Også kjent som

GSV

GSV er i navnet en garnison (base); i gavnet en grensevakt (avdeling) – og som har både politioppgaver og militære oppdrag.

Historikk

Garnisonen i Sør-Varanger ble opprettet med virkning fra 1. juli 1921, som Garnisonskompaniet i Kirkenes, tre år etter at norske soldater først startet med militær overvåking av grensen, som nøytralitetsvakt i 1918.

Fra 1. juli 1959 overtok GSV oppsynet langs den norsk-sovjetiske grense, en oppgave som til da hadde vært tillagt en sivil politistyrke (grenseoppsynet), underlagt grensekommissæren. Dette førte etter hvert til en styrking av garnisonen.

Fra 1. januar 2019 inngår GSV i den nye regionale kommandoen Finnmark landforsvar (FLF), som i tillegg består av Porsanger bataljon og HV-17, ledet fra Garnisonen i Porsanger.

Oppdrag

Grensejegere på patrulje med Forsvarets nye Lynx Commander 800r snøscooter, 2018.
Av .
Lisens: CC BY 2.0
Hundepatrulje fra GSV ved den norsk-russiske grensen, 2015.
Av .
Lisens: CC BY 2.0

Garnisonen i Sør-Varanger har et todelt hovedoppdrag: ett militært og ett ikke-militært. Begge oppdragene er knyttet til en døgnkontinuerlig overvåking av den 196 kilometer lange riksgrensen mot Russland.

Avdelingens militære oppdrag består i suverenitetshevdelse; å ivareta Norges interesser i grenseområdet gjennom tilstedeværelse, overvåkning og rapportering, og derigjennom utgjøre en del av det militære forsvaret av Finnmark og Norge. GSV utdanner sine egne soldater: grensejegere.

Avdelingens ikke-militære (sivile) oppdrag består i å overvåke at grenseavtalen mellom Norge og Sovjetunionen fra 1949 etterleves, i tråd med instruks om samarbeid om grenseoppsynet på landegrensen mellom Norge og Russland fra 2005. Oppdraget inkluderer samtidig overvåking av Schengenområdets yttergrense i nord. Oppdraget innebærer dermed å avdekke brudd på riksgrenseloven og utlendingsloven. Grensejegerne opptrer delvis på vegne av politimesteren i Øst-Finnmark. De kan med det ivareta oppgaver politiet normalt har, og innehar følgelig begrenset politimyndighet.

Oppdraget utføres gjennom statisk overvåking og mobil patruljering. Ved patruljering benyttes blant annet motorsykkel, ATV, bil, båt, snøscooter og andre kjøretøy, samtidig som svært mye av tjenesten skjer til fots. Hundepatruljer brukes aktivt.

GSV er en lettinfanteribataljon med begrenset ildkraft. Avdelingen styrkes ved oppbyggingen av det nye jegerkompaniet, som blant annet settes opp med antiluftvern og panserbrytende våpen.

Organisering

Grensejegere fra GSV i samtrening med Porsanger bataljon, 2019.
Av .
Lisens: CC BY 2.0

Garnisonen i Sør-Varanger er organisert bataljonsstab og fem kompanier:

  • Jegerkompaniet skal være fullt oppsatt i 2021, med to jegertropper med kun militære oppgaver, og som utgjør den tyngste militære kapasiteten i GSV.
  • Utdanningskompaniet utdanner grensejegere for øvrige kompanier, innenfor en rekke disipliner, og i tre tropper.
  • Garnisonskompaniet forestår drift av leiren, med Stabstroppen, Sambandstroppen og Trentroppen.
  • Jarfjordkompaniet er ett av to grensekompani, med ansvar for én av to hovedstasjoner; i den nordlige del av området – fra Elvenes til Grense-Jakobselv.
  • Pasvikkompaniet er ett av to grensekompani, med ansvar for én av to hovedstasjoner; i den sørlige delen av området – fra Bjørnevatnet til Treriksrøysa.

Avdelingen bemanner to grensestasjoner (mot tidligere sju, deretter fire) og disponerer flere fast bemannede observasjonstårn, patruljehytter og feltobservasjonsposter. De to grensekompaniene bemanner hver sin grensestasjon, henholdsvis Jarfjord grensestasjon og Pasvik grensestasjon.

GSV består av rundt 100 ansatte og 600 vernepliktige mannskaper, og er Forsvarets største avdeling i Finnmark. Avdelingen styrkes med det nye Jegerkompaniet, som fullt oppsatt vil bestå av rundt 45 ansatte og 150 vernepliktige soldater.

Det tidligere Øst-Finnmark Heimevernsdistrikt (HV-18) var i perioden 2005–2015 samlokalisert med GSV.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg