Gangster, medlem av forbryterbande. Gangstervesenet kjennes fremfor alt fra USA. Gangsterne driver lovstridig virksomhet i organiserte former, pengeutpressing, bortførelser, bestikkelser, drap og spill. Utvandrede medlemmer av den sicilianske mafia dannet kjernen i mange amerikanske gangsterorganisasjoner. Særlig kjente gangsterledere fra 1930-årene var John Dillinger og Al Capone, og fra senere tid Frank Costello.