Galaktosamin, nitrogenholdig sukkerart, kan tenkes fremkommet av galaktose ved at OH-gruppen i 2-stilling erstattes med aminogruppen, NH2. Galaktosamin forekommer i en rekke glykolipider, glykoproteiner og polysakkarider. Aminogruppen er ofte acetylert, dvs. bundet i syreamidbinding til eddiksyre.