Gruble, spekulere, tenke. Fundere kan også betegne det å underbygge og være grunnleggende for.