Frie faglige internasjonale, organisasjon av vestlige arbeidstakerorganisasjoner, stiftet i London i 1949. Internasjonalen ble dannet etter at de amerikanske og vesteuropeiske landsorganisasjoner hadde trådt ut av den kommunistledede faglige internasjonale (WFTU) som ville hindre iverksettelsen av Marshallplanen. Det amerikanske AFL/CIO trådte ut i 1969. FFI gikk i 2006 sammen med World Confederation of Labour (WCL) i International Trade Union Confederation (ITUC).