Freseverktøy, benyttes i oljeboringsoperasjoner for å fjerne stål i hullet. Dette kan være aktuelt i forbindelse med fisking, eller når man må bore ut gjennom fôringsrøret under en forbiboring.