Forbiboring, teknisk avviksboring, nødvendig boring ut til siden i en petroleumsbrønn for å omgå spesielle uforutsette hindringer.