Forsete, løs benk som i det norrøne skálhús (stuehus) ble satt frem mellom bordet og ilden ved spesielle anledninger, enten som hedersplass for en gjest eller når gjestene var så tallrike at de ikke fikk plass på de veggfaste langbenkene. Forsetet som hedersplass ved åren har sammenheng med guden Forsete i yngre norrøn mytologi.