Trykt formular til dokumenter, f.eks. veksler, leiekontrakter eller følgebrev, eller til kortfattede notater. Moderne samfunns- og forretningsliv bruker et stort antall blanketter i den daglige administrasjon, og det legges ned atskillig arbeid på å finne frem til hensiktsmessig blankettkonstruksjon, arbeidsbesparende både med hensyn til utfyllingen (bl.a. ved EDB-utskriving) og den senere behandling av de utfylte blanketter.