Som stemmer med en viss form, visse vedtatte regler, læresetninger, forskrifter, bestemmelser, lover o.l., f.eks. «et formelt riktig bevis».