Som i det ytre oppfyller visse vedtatte regler, men som egentlig ikke har eller burde ha gyldighet i praksis, f.eks. «en formell oppfyllelse av lovens påbud». Som følger de vedtatte former, som er bundet av formene, f.eks. «han er meget formell».