Floem, silvev, ledningsvev for transport av organiske stoffer fra bladene til andre plantedeler. Hos treaktige planter er floemet den innerste del av barken.