Fjellnøkleblom, flerårig urt i nøkleblomfamilien. 5–15 cm høy, blad i rosett med hvitpudret underside, blomstene er fiolette. Fjellnøkleblom vokser på bakker og enger på kalkrik grunn i fjellet fra Rogaland til Troms. Ligner på smalnøkleblom, men denne mangler den hvitpudrete undersiden og har som regel færre blomster.