Fiskerring, pavens seglring som visse pavelige brev ble forseglet med frem til 1843. Ringen har et bilde av Peters fiskefangst (Luk 5) og derover den regjerende paves navn. Den døde paves ring brytes i stykker, og den nye paven får en ny ring av byen Roma.