Fagoperatør i trelastfag, yrkesutøver som produserer trematerialer til bygninger, anlegg, snekkerfabrikker m.m. Fordypningsområder innen trelastfaget er sagteknikk, høvelteknikk, tørking og energiproduksjon samt vedlikehold av verktøy. Felles sentrale arbeidsområder er råvare- og ferdigvarehåndtering, materialvurdering og kvalitetskontroll. Opplæringen i faget skjer normalt ved to år i videregående skole og to år i lære i bedrift. Skoledelen består av et videregående trinn 1-kurs i bygg- og anleggsteknikk og et videregående trinn 2-kurs i treteknikk. Opplæringen på arbeidsplassen avsluttes med en fagprøve.