Fagoperatør, fagutdannet yrkesutøver i flere bransjer i industrien, bl.a. kjemisk prosessindustri, kjemisk teknisk industri, treforedlingsindustrien, metallurgisk prosessfag, sponfiberplateindustrien og næringsmiddelindustrien. Opplæringen i disse fagene skjer normalt ved to år i videregående skole og to år i lære i bedrift. Læretiden avsluttes med fagprøve.