Fagoperatør i metallurgiske prosessfag, yrkesutøver som arbeider med produksjon av ulike produkter (bl.a. aluminium, ferrolegeringer og stål) i smelteverk, ovnshus og støperi. Det anvendes elektrisk energi til smelting, elektrolyse og bearbeiding av råvarer ved til dels meget høye temperaturer. Arbeid med kvalitetssikring er et viktig element. Opplæringen i faget skjer normalt ved to år i videregående skole og to år i lære i bedrift. Opplæringen på arbeidsplassen avsluttes med en fagprøve. Voksne med minst 5 års allsidig praksis kan skaffe seg teorikunnskaper og gå opp til fagprøve som praksiskandidater.