Fabrikkpoteter, potetsorter som er særlig egnet til potetmel- og spritproduksjon. Høy stivelsesprosent er det viktigste kvalitetskrav. Til potetmel og sprit brukes også overskudd av matpoteter, til sprit også knoller med sterk mekanisk skade, litt frostskade m.m. Til produksjon av chips o.l. brukes matpotetsorter, spesielt viktig er bl.a. store knoller og en knollform som gir lite skrellesvinn, samt liten tilbøyelighet til sverting og sukkerdannelse.