Exvoto-statue, statue som er innviet til gudene ifølge løfte (f.eks. som takk for helbredelse).