Eudiometer er et apparat til å analysere volum og sammensetning av gassblandinger. Det består primært av et gradert glassrør.