Eudiometer, gradert glassrør til analyse av volum (evt. volum-trykk- eller temperatur-trykk-relasjoner) og sammensetning av gassblandinger.