Eskadron, kavaleriets taktiske enhet, svarer til batteri og kompani i andre våpen. Tidligere hadde man dragoneskadron (ryttereskadron) og hjulryttereskadron. Den moderne kavalerioppsetningen i Norge består av stridsvogneskadron, oppklaringseskadron og panserverneskadron. Eskadronsjefen er normalt rittmester, som svarer til kaptein i andre våpen.