Erytristiske fugler, unormale rødgule fargevarianter som kan opptre hos enkeltindivider blant ellers normale kullsøsken (jfr. albinisme). Hos erytristiske fugler er det normale fargemønster fortrengt av en rødgul farge som dominerer hele fjærdrakten. Kan opptre hos gråspurv, kråke, orrfugl, stokkand, trostearter og mange andre.