Fugler er varmblodige virveldyr som har to bein og legger egg. Forlemmene er omdannet til vinger og kroppen er dekket av fjær. Det finnes mer enn 10 600 nålevende arter av fugler. 500 av disse er til nå observert i Norge. Fuglene stammer fra dinosaurer, og kan sies å være en type dinosaurer. De nærmeste slektningene til fuglene som lever i dag er krokodillene. Hele artikkelen