Epistelside, den høyre side av alteret (sett fra kirkerommet), hvor epistelen tidligere ble lest i den romersk-katolske messe. Sml. evangelieside.